Lojistikte Doğru Ve Güvenilir Bilgi Sağlamak

Posted by mptrcom
Category:

Lojistikte en düşük maliyet ile ürünlerin üretim sürecinden tüketim sürecine kadar olan sürede nakliyat, depolama ve dağıtım gibi tüm süreçler lojistik adı altında toplanmaktadır. Doğru ve güvenilir bilgi sağlamakbu işlem sürecinin düzenli ve hatasız bir şekilde ilerleme sağlaması için oldukça önemlidir. Doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru kalitede sağlamak büyük önem taşımakta ve aynı zamanda lojistiğin temel kuralları arasında yer almaktadır.

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Bazı firmalar lojistik faaliyetlerinde maliyet ve verimlilik gibi farklı sebeplerden dolayı lojistikte dış kaynak kullanımına yer vermektedir. Bazen tüm lojistik faaliyetler dış kaynağa verilirken bazen de işleyiş durumuna göre bir kısmı dış kaynaklardan destek alınarak yapılmaktadır. Dış kaynaklardan destek alarak yapılan lojistikte maliyet ve iş ilerleyişinde alınan destek firmanın daha iyi kalkınmasına destek sağlarken iş verimliliğin artmasına ve lojistik işlemlerinin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde gerçekleşmesine  de katkı sağlamaktadır.

Lojistik Çeşitleri

Lojistik çeşitleri kendi arasında farklı gruplara ayrılmaktadır. Bunlar; tedarik lojistiği, üretim lojistiği, dağıtım lojistiği ve geri dönüş lojistiği adı altında toplanmaktadır. Zincirleme olarak birbirini takip ederek ilerleyen bu aşamalarda doğru ve güvenilir bilgi aktarımı büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda herhangi bir aksaklık tüm planı olumsuz durumda etkileyerek ciddi sorunlara sebebiyet verebilmektedir.

Tedarik Lojistiği

Ürün akışının sağlanarak depo ve perakende ambarlarına stoklanmasının hesaplaması yapılarak belirli bir plan doğrultusunda düzenlenen işlevlerin tümünü kapsamaktadır.

 

Üretim Lojistiği

Ürünlerin işleyiş ve bilgi akışlarının planlanması, kontrolü ve yönetimi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Üretim öncesi lojistik, ürünlerin toplanması, stoklanması, müşterilere sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlayan işlemlerin tümünü kapsar.

 

Dağıtım Lojistiği

Üretim aşamasının bitişinden sonraki işlemlerdir. Dağıtım lojistiğinde üretimden çıkan ürünler pazara ve müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaştırılarak dağıtılmaktadır.

 

Geri Dönüş Lojistiği ( Ters Lojistik )

Geri dönüş lojistiği, planlama, kontrol, envanter süreçleri ve hammaddenin maliyet etkisi gibi işlemler ile uygun bir şekilde elden çıkarma sürecini kapsar.