Dış Ticarette Kullanılan Evraklar

Posted by mptrcom
Category:

Dış ticaret işlemleri sırasında firmaların birbirleriyle yaptığı anlaşmaların resmi hale gelmesi için çeşitli evraklar kullanılmaktadır. Dış ticarette kullanılan belgeler alım veya satım işlemlerinin daha doğru ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Bunun yanında alım veya satım yapılan eşyaların yurt dışıyla kurulan bağlantılarında, gümrükler tarafından sorun çıkmaması için evrakların eksiksiz olması gerekir. Evraklar eksiksiz olduğunda evrak kontrolü gerektiren yerlerde sorun yaşama olasılığı azalacaktır. Dış ticarette kullanılan belgeleri sıralayacak olursak:

Ticari fatura

Gümrük beyannamesi

Taşıma ve dolaşım belgeleri

 

Ticari Fatura Nedir?

Ticari fatura, İhracatçı firma aracılığıyla düzenlenir. Bu düzenleme satışı yapılan ya da alınan mal veya eşyaların alınmasının ardından düzenlenir. Bu fatura türü: hizmetin boyutlarını, türünü, fiyatını ve niteliğini mutlaka içermek durumundadır.

 

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük beyannamesi, direkt olarak, ticaret yapılan firmanın ihracatçısı tarafından onaylanan bir belgedir. Beyanname düzenlenirken direkt olarak mal sahibi tarafından düzenlenmesi gerekir. Bunun yanında mal sahibinin vekilleri de beyannameyi düzenleyebilir. Beyannamede hem firmalara hem de ilgili eşyalar ile ilgili bilgiler bulunur. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekir. Burada yapılan herhangi bir hatalı yazı durumunda yazı tamamen karalanmamalıdır. Yazının üstü ince bir çizgi halinde çizilmeli ve yanına doğrusu yazılmalıdır.

 

Taşıma Belgeleri Ne İşe Yarar?

Taşıma ve dolaşım belgeleri, dış ticarette taşımanın gerçekleşmesi için çeşitli belgeler olarak adlandırılmaktadır. Bu belgeleri sıralayacak olursak:

– Konşimento

– Sigorta

– Çeki listesi

– Teslimat notu

Yukarıda bahsettiğimiz belgeler, dış ticarette eşyaların veya malların yurt dışına gönderilebilmesi için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması oldukça önemlidir. Çünkü yurt dışına gönderilecek ürünlerin belgeleri, ürünler ile birlikte detaylı bir biçimde incelenmektedir. Ürünlerin yolda kalma veya geri gelmemesi için titizlikle belgeleri doldurmak gerekir. Bu belgelere kısaca değinmek gerekirse:

Konşimento: Taşımayı gerçekleştirecek kişinin veya firmanın ürünü teslim aldığını gösterir. Ürünü teslimat sürecinde elinde bulunduran kişi için bu belge oldukça önemlidir.

Sigorta: Taşınacak olan ürünün, sigorta şirketi tarafından, sigortasını belirten belgedir.

Çeki Listesi: Üzerinde, fatura numarası, taşınacak olan eşyanın miktarı, tanımı, ne olduğu, türü, boyutu, ağırlıkları bulunan detaylı bir belge türüdür. Bu belgede fiyat bilgisi yer almaz.

Teslimat Notu: Teslimat gerçekleştirildiğinde, alıcı firma tarafından teslimatın alındığına dair bilgileri içeren bir belgedir. Teslimat notu direkt olarak alıcı tarafından imzalanır ve bir kopyası satıcıya teslim edilir.