Lojistik firmaları tarafından en sık sunulan taşımacılık hizmeti, kara yolu taşımacılığı olarak bilinir. Şehirlerarası taşımacılıkta sıklıkla tercih edilen kara yolu taşımacılığı, özellikle kısa mesafelerde ucuz bir taşıma yolu olduğu için sık sık kullanılan ve hızlı, güvenilir bir taşımacılık hizmeti sunan bir yoldur. Taşımacılık sektörü içerisinde tercih edilen yöntemler incelendiğinde hava yolu taşımacılığı kadar pahalı olmadığı için yeterli zaman söz konusu olduğunda kara yolu taşımacılığı en uygun yöntem olarak kabul edilir.

Maliyet bakımından kişilere maddi avantaj sağlamasının yanı sıra, kara yolu taşımacılığında çeşitli birçok ürünün taşınması mümkün olmaktadır. Hava yolu taşımacılığında sıvıların, belli bir kilo sınırını aşan ürünlerin, boyutu belli bir sınırın üzerinde olan ürünlerin taşınması mümkün değildir. Ancak kara yolu taşımacılığında birçok farklı ürünün taşınması mümkündür. Sıvı taşımacılığında da buna uygun araçlar ve donanım ile kara yolu yine taşımacılıkta kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle taşımacılık sektöründe uzun yıllardan bu yana tercih edilen yollardan biri olarak ön plana çıkar.

Kara yolu taşımacılığının çok uzun yıllardan bu yana tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise teknoloji. Teknolojinin günümüzdeki kadar gelişmediği yıllarda bile kullanılabilen bir yol olması kara yolu taşımacılığının geçmişini çok eski yıllara taşır. Deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygınlaşıp kullanılmaya başlansa da kara yolu taşımacılığında böyle bir durum söz konusu değildir. Şehirlerarası taşımacılık için tercih edildiği kadar kara yolu taşımacılığı uluslararası taşımacılıkta da tercih edilmektedir. Kara yolu taşımacılığında en büyük dezavantaj, zamanlama konusunda ortaya çıkar. Özellikle çok uzun mesafelerde kara yolu taşımacılığı için uzun bir süre ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle hızlı ulaşım gerektirmeyen, hizmetin ön plana çıktığı uzak mesafe taşımacılıklarda daha uygun bir yöntem olarak kara yolu taşımacılığı tercih edilebilmektedir.

Türkiye’de çok eski bir tarihe sahip olan kara yolu taşımacılığında araç modellerinin yükselmesi, kapasitelerinin artması, araç donanımlarının gelişip kara yolu taşımacılığına daha elverişli sistemlerin teknoloji ile birlikte ortaya çıkmasının ardından, kara yolu taşımacılığı da son yıllarda kendini geliştirerek sektör içerisinde varlığına devam etmektedir.