Lojistik Hizmeti

Posted by mptrcom
Category:

Lojistik; bir ürünün ilk aşamasından yani yapım aşamasında üreticiden başlayarak son aşamasında yer alan tüketiciye kadar olan tüm işlemlerinde gerçekleşen sürece verilen isimdir. Nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi ürünün satışa hazır hale gelene kadar ve tüketicinin eline geçinceye kadar geçtiği aşamalar lojistik adı altında toplanmaktadır. Lojistik günümüzde her alanda karşımıza çıkmaktadır. Lojistik bir ürünün üretim öncesinden başlar ve üretim aşamasında devam ederek üretim sonrasında da tüketiciye ulaşana kadar devam eder. Lojistik hız bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Lojistik sektöründe takip, teslimat ve tahsilat adı verilen 3T kuralının takibi işlerin doğru yönetilmesi açısından oldukça önemlidir.

Lojistik Hızda Hava Taşımacılığı

Lojistik hızın önemi hizmet güvenilirliği ve hizmet kalitesi açısından oldukça önemlidir. Lojistik hızda en çok tercih edilen taşımacılık türü hava kargo taşımacılığıdır. Bunun sebebi ise diğer taşıma türleri haftalar hatta aylar gibi süreçleri kapsarken hava taşımacılığı haftalık hatta saatlik taşıma süreçleri ile hızlı ve güvenli bir taşımacılık hizmeti sunmaktadır. Bu sebeple lojistik hızı arttırmak ve teslimat sürecini en kısaya düşürmek için hava taşımacılığı sıklıkla tercih edilen nakliyat yöntemi arasında yer almaktadır. Ürünlerin taşınma sürecinde oluşan bir aksaklık ve en ufak bir gecikme dış ticarette maliyetlerde zarara sebebiyet verebilmektedir. Lojistik hız süreci bu açıdan oldukça büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre ürünlerin teslim sürecinde yaşanacak en ufak bir gecikme düşünülürse; bir günlük gecikme, o ülkenin zamana dayalı ürün ihracatında yüzde 7 azalmalara sebebiyet verebilmektedir.

Lojistik Yönetim Aşamaları

Lojistikte yönetim aşamaları tedarik lojistiği, üretim lojistiği ve dağıtım lojistiği olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır. Zaman, maliyet, kalite, değişime uyum sağlamak ve hız lojistik performanslarında önemli bir yer kapsar. Ürünlerin tüketim noktasına kadar verimli akışını ve depolanmasını planlı bir şekilde kontrol ederek sağlamak lojistiğin en önemli işlevidir. Günden güne gelişim sağlayarak büyük bir artış gösteren lojistik faaliyetler farklı lojistik süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Ancak lojistikte tüm hizmetlerin kaliteli, hızlı ve az maliyetli olması